De warme harten club

Stichting Fedeli is ingeschreven bij de KvK op 7 oktober 2013 onder nummer: 58932852

Volgens de wet- en regelgeving hebben wij een bestuur, maar eigenlijk zouden we liever ‘de warme harten club’ heten. Onderaan de welkom pagina showen we de dames van de 'warme harten club'.

Het warme harten bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: Debby Albers
Secretaris: Claire Cannegieter
Penningmeester: Jeanne Sokolova
Ambassadrice: Claudette de Jong (actief in het bestuur)